" เครื่องมือทรงพลังที่สุดในการขับเคลื่อน
ให้คุณประสำความสำเร็จ คือ ความรู้
ดังนั้น ต้องศึกษาด้วยตัวเอง ไม่มีใครเรียนรู้แทนใครได้ "

คุณบ๊วย - อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล
นักธุรกิจระดับ Platinum (1++)
หจก. บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป
(www.Srikrungok.com)

เช็คเบี้ย
คลิก
" คน 1 คน รู้จักคน 10 คนเพื่อขาย เขาจะขายได้เพียงแค่ 10 คนนั้น
แต่คน 1 คน สร้างคน 10 คนเพื่อขาย
เขาจะได้คน 100 คน และ 1,000 คนนั้นเป็นลูกค้า โดยไม่ต้องขาย .. "

คุณบ๊วย - อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล
นักธุรกิจระดับ Platinum (1++)
หจก. บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป
(www.Srikrungok.com)

เช็คเบี้ย คลิก
Powered by MakeWebEasy.com