image
" เครื่องมือทรงพลังที่สุดในการขับเคลื่อน
ให้คุณประสำความสำเร็จ คือ ความรู้
ดังนั้น ต้องศึกษาด้วยตัวเอง ไม่มีใครเรียนรู้แทนใครได้ "

คุณบ๊วย - อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล
นักธุรกิจระดับ Platinum (1++)
หจก. บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป
(www.Srikrungok.com)

เช็คเบี้ย
คลิก
image
" คน 1 คน รู้จักคน 10 คนเพื่อขาย เขาจะขายได้เพียงแค่ 10 คนนั้น
แต่คน 1 คน สร้างคน 10 คนเพื่อขาย
เขาจะได้คน 100 คน และ 1,000 คนนั้นเป็นลูกค้า โดยไม่ต้องขาย .. "

คุณบ๊วย - อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล
นักธุรกิจระดับ Platinum (1++)
หจก. บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป
(www.Srikrungok.com)

เช็คเบี้ย คลิก
image
" อยากมีรายได้ในปัจจุบัน ให้ขาย ..
อยากมีรายได้ในอนาคต ให้ขยายสายงาน .. "

คุณบ๊วย - อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล
นักธุรกิจระดับ Platinum (1++)
หจก. บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป
(www.Srikrungok.com)

เช็คเบี้ย คลิก
image
" อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร
แล้วโลกทั้งใบจะเป็นของเรา "

คุณบ๊วย - อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล
นักธุรกิจระดับ Platinum (1++)
หจก. บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป
(www.Srikrungok.com)

เช็คเบี้ย คลิก
image
" ดูคนอื่นทำ หรือทำให้คนอื่นดู "
ถ้าดูคนอื่นทำ เราจะเป็นผู้ตาม
ถ้าทำให้คนอื่นดู เราจะเป็นผู้นำ

คุณบ๊วย - อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล
นักธุรกิจระดับ Platinum (1++)
หจก. บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป
(www.Srikrungok.com)

เช็คเบี้ย คลิก
Powered by MakeWebEasy.com