แบบประกันโรคร้ายจากยุง

Last updated: 11 ส.ค. 2563  |  5613 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แบบประกันโรคร้ายจากยุง

อัพเดทแบบประกันโรคร้ายจากยุง
สนใจสั่งซื้อ คลิกที่นี่ 

 
 แบบประกันโรคร้ายจากยุง กรุงเทพประกันภัย

วันนี้ พี่บ๊วยอรวรรณ จะมาแนะนำแบบประกันสุขภาพ ประกันภัยโรคร้ายจากยุง โดย บมจ. กรุงเทพประกันภัย ได้คิดค้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคร้ายที่เกิดจากยุง เพื่อคลายความกังวลใจกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กและผู้สูงอายุ
“ ยุงร้ายกว่าเสือ ” ใน 1 ปี ยุงคร่าชีวิตผู้คนมากถึง 725,000 ราย ในขณะที่เสือคร่าชีวิตผู้คน 10 ราย เท่านั้น
ประกันภัยโรคร้ายจากยุง เพื่อคนที่คุณห่วงใย สร้างความอุ่นใจให้ทั้งครอบครัว
ครอบคลุม ด้วยแผนประกันภัยที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย คุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง
คุ้มค่า ด้วยเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียง 99 บาท/ปี
สบายใจ แม้หยุดเรียนหรือหยุดงานนอนโรงพยาบาล ยังได้รับค่าชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวัน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล สามารถซื้อเพิ่มเติมจากประกันภัยสุขภาพที่มีอยู่ได้
รับประกันภัยตั้งแต่ แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี และต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 100 ปี

คุ้มครอง 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง

1. โรคไข้เลือดออก
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
3. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี
4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา
5. โรคไข้จับสั่น หรือ โรคไข้ป่า

และต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับผลประโยชน์ทันที
- ต่อที่ 1 กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์ทันทีเป็นเงินชดเชยรายได้เริ่มต้น1000บาทต่อวัน สูงสุด 1,500 บาทต่อวัน ตั้งแต่วันแรกที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
- ต่อที่ 2 กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน จะได้รับเงินชดเชยปลอบขวัญตั้งแต่ 10,000 บาท สูงสุดถึง 50,000 บาท ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ แผน1 เบี้ย 99 บาทต่อปี แผน2 เบี้ย 199 บาทต่อปี และแผน3 เบี้ย 299 บาทต่อปี รวม 3 แผนความคุ้มครอง ดังนี้


คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกัน

- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 0-70 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 100 ปี
- บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีแรกมีผลบังคับแล้วเกินกว่า 15 วัน
- การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งและชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 2 ฉบับ
สรุปแบบประกันโรคร้ายจากยุง
คลอบคลุมทุกเพศทุกวัย
คุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 5 โรคร้ายแรงจากยุง
คุ้มค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงปีละ 99 บาท
รับประกันตั้งแต่แรกเกิด – 70ปี ต่ออายุถึง 100 ปี
สบายใจแม้หยุดเรียนหรือหยุดงาน มีค่าชดเชยปลอบขวัญ และเงินชดเชยรายวัน
ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์
มีระยะรอคอยโรค 15 วัน

เอกสารที่ใช้ทำประกัน
- ผู้ใหญ่ : ใช้สำเนาบัตรประชาชน
- เด็ก : ใช้สำเนาสูติบัตร
- ใบคำขอทำประกันภัย

* สำหรับชาวต่างชาติ สามารถทำประกันภัยยุงได้
เอกสารที่ใช้ ต้องมี Passport
หรือ WORK PERMIT ( ใบอนุญาติทำงาน )

แผนสุขภาพโรคร้ายจากยุง ดาวน์โหลดที่นี่ คลิก

ใบคำขอทำประกัน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

รายละเอียดความคุ้มครอง ดาวน์โหลดที่นี่
คลิก

ฟอร์มเคลมประกันยุง และ เอกสารที่ต้องใช้ในการเบิกสินไหม

2. การส่งหลักฐานการเรียกร้อง
ในกรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครอง
แล้วแต่กรณีจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทโดยคำใช้จ่ายของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญผลการวินิจฉัยและการรักษา
3. ผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
4. เอกสารที่บริษัทร้องขอเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการเรียกร้องผลประ โยชน์
โดยให้ส่งหลักฐานข้างต้นภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับการวินิฉัยจากแพทย์ระบุว่าเป็นภาวะหรือโรคตามข้อตกลงคุ้มครอง
และ / หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย

แบบฟอร์มเคลมเบิกสินไหม ดาวน์โหลดที่นี่ คลิก

“ แม้ยุงจะตัวเล็ก แต่คร่าชีวิตคนนับแสน ช่วยกันปกป้องคนที่คุณรัก ด้วยแบบประกันภัยโรคร้ายจากยุง กรุงเทพประกันภัย ”อัพเดทแบบประกันโรคร้ายจากยุง
สนใจสั่งซื้อ คลิกที่นี่

โดย คุณบ๊วย อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล
ตัวแทนและนายหน้าผู้ให้คำปรึกษางานประกันวินาศภัย
หจก. บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ( www.Srikrungok.com )

Facebook Page : บ๊วย อรวรรณประกันภัย
กดติดตามที่ : SrikrungYoutube  


Powered by MakeWebEasy.com