สิทธิในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

Last updated: 10 ส.ค. 2562  |  3513 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สิทธิในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ ค่าขาดประโยชน์จากการที่ไม่มีรถใช้ ระหว่างการซ่อมแซม จนกว่ารถจะซ่อมเสร็จและใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งระหว่างที่ซ่อมรถนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่ารถ ค่าแท๊กซี่ เป็นต้น

ผู้มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ ผู้เสียหาย ที่เป็นเจ้าของรถ (ฝ่ายถูก) ซึ่งเกิดเหตุชนกับรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
(ฝ่ายผิด) มีสิทธิเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ กับบริษัทประกันภัย ที่รับประกันภัยรถภาคสมัครใจ (ฝ่ายผิด)
โดยจะได้รับการชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ดังนี้


รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ได้รับการชดใช้ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

รถยนต์รับจ้างสาธารณะ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ได้รับการชดใช้ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง ได้รับการชดใช้ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

* สำนักงาน คปภ. จะออกคำสั่งนายทะเบียนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้มีการชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถดังกล่าว ภายในต้นปี 2562

ติดตามรายละเอียดได้ที่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย www.tgia.org หรือ โทร. 02-256-6032 ต่อ 8

เรื่องน่ารู้จาก คปภ.!!!
เกี่ยวกับ... #เรื่องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
#กรณีรถเกิดอุบัติเหตุครับ                                               
   
                                                            หนังสือเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม
                                                                           ดาวน์โหลดที่นี่ คลิก

Powered by MakeWebEasy.com